Xin hãy trả lời 5 câu hỏi về tên của bạn.    
Tên của bạn:
từ-điển.com

Tại www.từ-điển.com bạn có thể tìm kiếm nhiều trong từ điển cùng một lúc. Hàng ngàn ý nghĩa trong công cụ tìm kiếm của chúng tôi đã được thêm vào bởi những người như bạn. Tất cả các từ và ý nghĩa được chào đón. Đây có thể là ý nghĩa về tên, những từ khó, tiếng lóng, ngôn ngữ nước ngoài hoặc thậm chí từ bạn tự đặt ra. Hãy làm cho chúng tôi và những người dùng web cảm thấy hạnh phúc bằng cách thêm từ! Thêm ý nghĩa.

Tìm kiếm trong 349.469 các ý nghĩa.Các ý nghĩa mới nhất

0 lên,0 xuống

Zero-sum


Zero-sum (Zero-sum game)
Nguồn: archive.saga.vn

0 lên,0 xuống

Quy ước Zellner-Giesel.


Zellner-Giesel
Nguồn: archive.saga.vn

0 lên,0 xuống

Lợi tức.


Yeild
Nguồn: archive.saga.vn

0 lên,0 xuống

Hiệu quả Y.


Y-efficiency
Nguồn: archive.saga.vn

0 lên,0 xuống

Xu hướng


Trend
Nguồn: archive.saga.vn

0 lên,0 xuống

Xếp thứ tự


Ordering
Nguồn: archive.saga.vn

0 lên,0 xuống

Xào sổ sách


Cook the books
Nguồn: archive.saga.vn

0 lên,0 xuống

Xác suất


Probability
Nguồn: archive.saga.vn

0 lên,0 xuống

Chứng quyền


Warrant
Nguồn: archive.saga.vn

0 lên,0 xuống

Chứng khế


Warrants
Nguồn: archive.saga.vn

0 lên,0 xuống

Chất thải.


Waste
Nguồn: archive.saga.vn

0 lên,0 xuống

Bán buôn


Wholesale
Nguồn: archive.saga.vn

0 lên,0 xuống

Đường đánh giá


Valuation curve
Nguồn: archive.saga.vn

0 lên,0 xuống

Độ biến thiên


Variability
Nguồn: archive.saga.vn

0 lên,0 xuống

Chuỗi giá trị


Value Chain
Nguồn: archive.saga.vn

Bình chọn mới nhất


tham vọng   -1 29 minutes ago
môi hở răng lạnh   +1 38 minutes ago
Khánh Huy   -1 44 minutes ago
gato   -1 53 minutes ago
phối hợp   -1 77 minutes ago
lie   +1 159 minutes ago
gato   +1 160 minutes ago
gato   +1 160 minutes ago
gato   +1 160 minutes ago
gato   +1 160 minutes ago
gato   +1 160 minutes ago
gato   +1 160 minutes ago
gato   +1 160 minutes ago
gato   +1 160 minutes ago
gato   +1 160 minutes ago
giao thông   +1 165 minutes ago
thuyền nan   +1 185 minutes ago
Bác ái   -1 238 minutes ago
bác ái   -1 239 minutes ago
Bác ái   -1 239 minutes ago

Newest members


doanhongphat2014-04-19
conloc2292014-04-19
lephuongthanh2014-04-19
Canhlinh2014-04-18
phuonganh1519992014-04-18