Ý nghĩa của từ oái oăm là gì:

oái oăm nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 6 ý nghĩa của từ oái oăm. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa oái oăm mình

1.

12   7

oái oăm


t. 1. Khó khăn ngoắt ngoéo, gây phiền phức: Cảnh ngộ oái oăm. 2. Khó tính, hay đổi ý kiến: Oái oăm quá, đòi hết cái này đến cái nọ.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

2.

9   5

oái oăm


trái hẳn bình thường đến mức ko ngờ tới
Ẩn danh (Ngày 03 tháng 12 năm 2015)

3.

2   0

oái oăm


Tính từ diễn tả sự kì lạ, kì quặc, khó hiểu và bí ẩn về một vấn đề hay hiện tượng gì đó. Hay sự éo le, trắc trở của hoàn cảnh nào đó.
Ví dụ: Thật oái oăm, rõ ràng tôi nhìn thấy ai bên ngoài cửa sổ, nhưng đi ra xem thì lại không thấy đâu.
 nga (Ngày 18 tháng 10 năm 2018)

4.

8   8

oái oăm


t. 1. Khó khăn ngoắt ngoéo, gây phiền phức: Cảnh ngộ oái oăm. 2. Khó tính, hay đổi ý kiến: Oái oăm quá, đòi hết cái này đến cái nọ.. Các kết quả tìm kiếm [..]
Nguồn: vdict.com

5.

7   8

oái oăm


Khó khăn ngoắt ngoéo, gây phiền phức. | : ''Cảnh ngộ '''oái oăm'''.'' | Khó tính, hay đổi ý kiến. | : '''''Oái oăm''' quá, đòi hết cái này đến cái nọ.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

6.

6   8

Oái oăm


trái với bình thường một cách kì quặc căn bệnh oái oăm cảnh ngộ oái oăm Đồng nghĩa: éo le, trớ trêu
Nguồn: tratu.soha.vn


Thêm ý nghĩa của oái oăm
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< ong oán ghét >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa