informatik.uni-leipzig.de

Website:http://informatik.uni-leipzig.de
Vote-up nhận được30414
Vote-down nhận được28245
Điểm:2168 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (30138)

1

439   140

hèn nhát


t. Thiếu can đảm đến mức đáng khinh. Khuất phục một cách hèn nhát.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

2

161   136

sự vật


dt. Các vật tồn tại xung quanh con người nói chung: tìm hiểu sự vật chung quanh những sự vật mới Sự vật biến đổi không ngừng.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

3

149   78

nhân hậu


Có lòng thương người và trung hậu : Đối xử một cách nhân hậu.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

141   109

giao điểm


(toán) d. Điểm tại đó hai hay nhiều đường gặp nhau.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

5

99   58

trí tuệ


Phần suy nghĩ, tư duy của con người, bao gồm những khả năng tưởng tượng, ghi nhớ, phê phán, lý luận, thu nhận tri thức... có thể tiến lên tới phát minh khoa h [..]
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

6

85   27

hữu nghị


Nói tình bè bạn thân thiết: Quan hệ hữu nghị.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

7

79   27

cao thượng


t. Cao cả, vượt hẳn lên trên những cái tầm thường, nhỏ nhen về phẩm chất, tinh thần. Hành động cao thượng. Con người cao thượng. Sống vì một mục đích c [..]
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

8

79   37

hô hấp


1 dt. Quá trình lấy ô-xi từ ngoài vào và thải khí các-bô-ních ra ngoài của cơ thể sinh vật: bộ máy hô hấp hô hấp nhân tạo.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

9

75   30

phân bắc


Phân người dùng để bón cây.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

10

74   55

trạng thái


d. 1. Cách tồn tại của một vật xét về những mặt ít nhiều đã ổn định, không đổi : Các thiên thể ở trạng thái không ngừng chuyển động. 2. Cg. Thể. Các [..]
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de