Ý nghĩa của từ ong là gì:
ong nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 7 ý nghĩa của từ ong. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ong mình

1

0   0

ong


Loại sâu bọ cánh màng, đít có nọc, sống thành đàn có tổ chức, nhiều loài có thể hút nhị hoa gây mật.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

ong


d. Loại sâu bọ cánh màng, đít có nọc, sống thành đàn có tổ chức, nhiều loài có thể hút nhị hoa gây mật.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "ong". Những t [..]
Nguồn: vdict.com

3

0   0

ong


d. Loại sâu bọ cánh màng, đít có nọc, sống thành đàn có tổ chức, nhiều loài có thể hút nhị hoa gây mật.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

0   0

Ong


côn trùng cánh màng, có ngòi đốt ở đuôi, thường sống thành đàn, một số loài hút mật hoa để làm m [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

5

0   0

ong


ali (nam), chappada (nam), madhukara (nam), madhupa (nam)
Nguồn: phathoc.net

6

0   0

Ong


Ong là loài côn trùng có tổ chức xã hội cao như kiến, mối. Ong sống theo đàn, mỗi đàn đều có ong chúa, ong thợ, ong non... và có sự phân công công việc rõ rà [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

7

0   0

Ong


Ong là loài côn trùng có tổ chức xã hội cao như kiến, mối. Ong sống theo đàn, mỗi đàn đều có ong chúa, ong thợ, ong non... và có sự phân công công việc rõ rà [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org


Thêm ý nghĩa của ong
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< oanh oái oăm >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa