Ý nghĩa của từ net là gì:

net nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 10 ý nghĩa của từ net. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa net mình

1.

0   0

net


Lưới, mạng (tóc, nhện... ). | : ''to cast (throw) a '''net''''' — quăng lưới | Cạm, bẫy. | : ''to fall into a '''net''''' — rơi vào cạm bẫy, mắc bẫy | Vải màn; v [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2.

0   0

net


[net]|danh từ|ngoại động từ|nội động từ|tính từ|Tất cảdanh từ lưới, mạng (tóc, nhện...)to cast (throw ) a net quăng lưới cạm, bẫyto fall into a net rơi vào c [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

3.

0   0

net


mạng  lưới, lưới~ energy năng lượng nguyên số~ incremental cost chi phí gia tăng thực~ present value (NPV) giá trị ròng hiện tại~ primary producttivity năng suất sơ [..]
Nguồn: dialy.hnue.edu.vn

4.

0   0

net


lưới
Nguồn: speakenglish.co.uk

5.

0   0

net


Danh từ: lưới, mạng lưới
Ví dụ: Tôi dùng lưới để bắt cá. (I use net to catch fish.)
Tính từ: thực
Ví dụ: Khối lượng thực của sản phẩm này là 10g. (The net weight of this product is 10g)
Ngoài ra, ".net" còn là cái đuôi của tên miền. Ví dụ: halo.net
 nga (Ngày 03 tháng 12 năm 2018)

6.

0   0

Net


(n) : lưới (bao khung thành), cũng có nghĩa: ghi bàn vào lưới nhà
Nguồn: soikeo.vn

7.

0   0

Net


 (n) : lưới (bao khung thành), cũng có nghĩa: ghi bàn vào lưới nhà
Nguồn: hoclamgiau.vn

8.

0   0

NET


Lưới căng giữa bàn, thường rộng 1,83m.
Nguồn: pingponghcm.org

9.

0   0

Net


(n) : lưới (bao khung thành), cũng có nghĩa: ghi bàn vào lưới nhà
Nguồn: tips5star.com

10.

0   0

Net


lưới (bao khung thành), cũng có nghĩa: ghi bàn vào lưới nhà
Nguồn: s11bettips.com


Thêm ý nghĩa của net
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< nickname nestle >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa