speakenglish.co.uk

Website:http://speakenglish.co.uk
Vote-up nhận được1821
Vote-down nhận được1342
Điểm:480 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (2608)

1.

141   40

boss


sếp
Nguồn: speakenglish.co.uk

2.

42   38

nice


đẹp
Nguồn: speakenglish.co.uk

3.

42   12

crazy


điên khùng
Nguồn: speakenglish.co.uk

4.

32   24

full


đầy
Nguồn: speakenglish.co.uk

5.

32   18

conditioner


dầu xả
Nguồn: speakenglish.co.uk

6.

30   10

wife


vợ
Nguồn: speakenglish.co.uk

7.

26   8

husband


chồng
Nguồn: speakenglish.co.uk

8.

16   18

concert


buổi hòa nhạc
Nguồn: speakenglish.co.uk

9.

16   20

baby


trẻ nhỏ
Nguồn: speakenglish.co.uk

10.

15   11

sad


buồn
Nguồn: speakenglish.co.uk