Ý nghĩa của từ ba chìm bảy nổi là gì:

ba chìm bảy nổi nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 8 ý nghĩa của từ ba chìm bảy nổi. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ba chìm bảy nổi mình

1.

25   11

ba chìm bảy nổi


Sống long đong, lận đận, gian truân, vất vả, bao phen khổ sở: Cuộc đời ba chìm bảy nổi.
Nguồn: vdict.com

2.

17   15

ba chìm bảy nổi


Sống long đong, lận đận, gian truân, vất vả, bao phen khổ sở. | : ''Cuộc đời '''ba chìm bảy nổi'''.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

3.

1   0

ba chìm bảy nổi


cuoc song cu kho, giang nan,khong co than pho ,dia vi
abiromrod (Ngày 05 tháng 11 năm 2014)

4.

0   0

ba chìm bảy nổi


Đây là thành ngữ Việt Nam và mang một ý nghĩa sâu xa. Hai con số "ba, bảy" ở đây không phải chỉ một con số cụ thể mà diễn tả sự nhiều về số lượng, giống như "ba lần bảy lược" (nhiều lần). Câu này ý nói về cuộc đời lênh đênh cực khổ, gặp nhiều sóng gió.
 nga (Ngày 07 tháng 11 năm 2018)

5.

0   0

ba chìm bảy nổi


Sống long đong lận đận giận
Tin Nhox (Ngày 16 tháng 11 năm 2014)

6.

1   2

ba chìm bảy nổi


Sống long đong, lận đận, gian truân, vất vả, bao phen khổ sở: Cuộc đời ba chìm bảy nổi.
hoàng (Ngày 14 tháng 11 năm 2014)

7.

2   3

ba chìm bảy nổi


Cuộc đời gian nan khó khăn vất vả lúc trầm lúc thăng rất lật đật
Nguyễn Vũ Hùng (Ngày 20 tháng 12 năm 2014)

8.

14   18

ba chìm bảy nổi


Sống long đong, lận đận, gian truân, vất vả, bao phen khổ sở: Cuộc đời ba chìm bảy nổi.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de


Thêm ý nghĩa của ba chìm bảy nổi
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< ỷ hoa ủa >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa