Ý nghĩa của từ xoi mói là gì:

xoi mói nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ xoi mói. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa xoi mói mình

1.

0   0

xoi mói


Để ý, moi móc từng li từng tí hành vi, chuyện riêng của người khác để làm hại. | : ''Tính hay '''xoi mói''' .'' | : ''Bỏ thói '''xoi mói''' chuyện riêng của ngư [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2.

0   0

xoi mói


đgt. Để ý, moi móc từng li từng tí hành vi, chuyện riêng của người khác để làm hại: tính hay xoi mói Bỏ thói xoi mói chuyện riêng của người khác.. Các kết [..]
Nguồn: vdict.com

3.

0   0

xoi mói


đgt. Để ý, moi móc từng li từng tí hành vi, chuyện riêng của người khác để làm hại: tính hay xoi mói Bỏ thói xoi mói chuyện riêng của người khác.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4.

0   0

xoi mói


Động từ diễn tả hành động hoặc lời nói mang tính chất mỉa mai, chỉ trích hay sân si những hành động và lời nói của người khác. Những người soi mói thường hay bắt bẻ, nói xấu người khác có thể vì những lý do như ganh tị, tranh chấp hoặc ganh ghét người đó.
 nga (Ngày 03 tháng 12 năm 2018)

5.

0   0

xoi mói


Theo từ điển: "xoi" có nghĩa là : Làm cho hết tắc bằng cách dùng vật có hình que chọc vào cho thông.
Mr Rich (Ngày 20 tháng 11 năm 2017)


Thêm ý nghĩa của xoi mói
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< xoay quanh xong xuôi >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa