Ý nghĩa của từ xăng 95 là gì:

xăng 95 nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ xăng 95 Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa xăng 95 mình

1.

0   0

xăng 95


Hay xăng RON 95, 95 là chỉ số octan, chỉ số này càng cao thì khả năng nén để cháy của xăng càng cao. Tuy nhiên, không phải xăng 92 thì sẽ tốt hơn xăng 95, nó phù hợp với từng loại xe.Thường thì 92 dành cho xe số và 95 thì dành cho xe tay ga.
 nga (Ngày 03 tháng 12 năm 2018)

Thêm ý nghĩa của xăng 95
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< off day nước đại ngu >>