Ý nghĩa của từ off day là gì:

off day nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ off day Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa off day mình

1.

0   0

off day


Theo một số ý kiến thì "off day" nghĩa là nghỉ phép một hay một vài hôm trong công việc. Khi đó, người được thuê sẽ không được tính lương trong ngày nghỉ phép đó. Ngoài ra, một số ý kiến cho rằng "day off" là ngày nhân viên được nghỉ lễ, nhưng một số lại cho rằng "off day" bao gồm cả 2 khái niệm trên.
 nga (Ngày 03 tháng 12 năm 2018)

Thêm ý nghĩa của off day
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< xăng 95 >>