Ý nghĩa của từ nước đại ngu là gì:

nước đại ngu nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ nước đại ngu Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa nước đại ngu mình

1.

0   0

nước đại ngu


Đây là Quốc hiệu của Việt Nam ta được Hồ Quý Ly đặt vào năm 1400 sau khi ông lên nắm quyền. Theo quan niệm của nhà Hồ, hộ cho rằng chữ "Ngu" thể hiện sự hòa bình. Vậy, khi trì vì, ông muốn đất nước ta được yên ổn.
 nga (Ngày 03 tháng 12 năm 2018)

Thêm ý nghĩa của nước đại ngu
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< xăng 95 u sơ >>