Ý nghĩa của từ wrap up là gì:

wrap up nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ wrap up Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa wrap up mình

1.

0   0

wrap up


"Wrap up" là một cụm động từ có nghĩa là "hoàn thiện" một cái gì đó. Ví dụ khi bạn đang làm dở dang công việc gì đó nhưng bạn lại phải rời đi vì lí do nào đó thì bạn sẽ dùng cụm từ này là "hoàn thiện" công việc dở dang của bạn để có thể rời đi.
 bao (Ngày 11 tháng 10 năm 2018)

Thêm ý nghĩa của wrap up
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< knock down can’t help >>