Ý nghĩa của từ knock down là gì:

knock down nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ knock down Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa knock down mình

1.

0   0

knock down


"Knock down" là một tính từ có nghĩa là "Gục ngã" hay "hạ gục". Tính từ này được dùng nhiều trong những trận đấu vật hay đánh boxing khi một trong hai đối thủ không còn khả năng tiếp tục trận đấu. Ngoài ra nó còn được sử dụng trong các buổi đấu giá khi một món đồ được quyết định bán.
 bao (Ngày 11 tháng 10 năm 2018)

Thêm ý nghĩa của knock down
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< câu ghép wrap up >>