Ý nghĩa của từ very first time là gì:

very first time nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ very first time Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa very first time mình

1.

0   0

very first time


Nghĩa của cụm từ: lần đầu. Cụm từ dùng để nhấn mạnh đó là lần đầu tiên trong đời được thực hiện hay trải nghiệm chuyện gì đó.
Ví dụ: Đây thật sự là lần đầu tiên trong đời tôi được ăn món lạ như thế này. (This is the very first time I have eaten this stranger dish.)
 nga (Ngày 03 tháng 12 năm 2018)

Thêm ý nghĩa của very first time
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< cuồng si cmt. >>