Ý nghĩa của từ cmt là gì:

cmt nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 12 ý nghĩa của từ cmt. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa cmt mình

1.

77   16

cmt


Thường là từ viết ngắn, rút gọn của Comment, nghĩa là bình luận, như đăng các bình luận trên mạng xã hội Facebook. Cmt cũng được khuyến khích dùng khi cần tốc kí, trong ghi chép nhanh.
 thanhthu (Ngày 31 tháng 7 năm 2013)

2.

52   19

cmt


cmt là bìm luận . ...... stt là trạng thái đó . ad là quản trị viên đó
miu xưng (Ngày 18 tháng 10 năm 2013)

3.

34   25

cmt


Là từ viết tắt của "comment". Khi chúng ta tham gia một mạng xã hội hay vào một forum nào đó, sẽ thấy mọi người viết cmt tức là comment, bình luận, đưa ra ý kiến về một vấn đề nào đó.
 lucyta (Ngày 27 tháng 7 năm 2013)

4.

14   10

CMT


Chứng minh nhân dân, hay Thẻ Căn cước Công dân (tên chính thức ), còn gọi là Giấy chứng minh nhân dân, Chứng minh thư nhân dân, thẻ căn cước (hiếm gặp), trong [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

5.

9   7

cmt


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
Ẩn danh (Ngày 16 tháng 12 năm 2013)   NSFW / 18+

6.

0   0

cmt


là bình luận đó
Ẩn danh (Ngày 16 tháng 8 năm 2014)

7.

0   0

cmt


có nghĩa là bình luận,comment trong Tiếng Anh
Ẩn danh (Ngày 06 tháng 9 năm 2014)

8.

0   0

cmt


là bình luận
Ẩn danh (Ngày 14 tháng 12 năm 2014)

9.

0   0

cmt


Thường là từ viết ngắn, rút gọn của Comment, nghĩa là bình luận, như đăng các bình luận trên mạng xã hội Facebook. Cmt cũng được khuyến khích dùng khi cần tốc kí, trong ghi chép nhanh.
thanhthu trên 2013-07-31
lânnh (Ngày 23 tháng 12 năm 2015)

10.

4   6

cmt


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
cmt (Ngày 12 tháng 11 năm 2013)   NSFW / 18+

11.

5   8

cmt


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
cmt (Ngày 12 tháng 11 năm 2013)   NSFW / 18+

12.

3   8

cmt


Comment
Ẩn danh (Ngày 06 tháng 12 năm 2013)

Thêm ý nghĩa của cmt
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< cyber có nghĩ là gì >>