Ý nghĩa của từ cuồng si là gì:

cuồng si nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ cuồng si Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa cuồng si mình

1.

0   0

cuồng si


Trạng từ/ tính từ diễn tả trạng thái yêu một cách điên cuồng, bất chấp và từ bỏ mọi thứ để mà đi theo, làm mọi việc cho người mình yêu. Người yêu cuồng si được xem là cống hiến hết mình cho tình yêu, yêu hoàn toàn bằng con tim mà không có lý trí, như bị mê hoặc.
 nga (Ngày 03 tháng 12 năm 2018)

Thêm ý nghĩa của cuồng si
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< đá ống bơ very first time >>