Ý nghĩa của từ sôi nổi là gì:

sôi nổi nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ sôi nổi. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa sôi nổi mình

1.

3   3

sôi nổi


tt Bốc lên mạnh mẽ, nhộn nhịp: Phong trào giải phóng sôi nổi (HCM).
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

2.

0   0

sôi nổi


Tính từ diễn tả tinh thần lạc quan, nhiều năng lượng, sẵn sàng tham gia các hoạt động được phát động. Người sôi nổi là người hay giúp đỡ người khác, đặc biệt là trong các hoạt động tình nguyện và các hoạt động chung của cộng đồng như gây quỹ, làm sự kiện.
 nga (Ngày 03 tháng 12 năm 2018)

3.

2   3

sôi nổi


Bốc lên mạnh mẽ, nhộn nhịp. | : ''Phong trào giải phóng '''sôi nổi''' (Hồ Chí Minh)''
Nguồn: vi.wiktionary.org

4.

0   4

sôi nổi


tt Bốc lên mạnh mẽ, nhộn nhịp: Phong trào giải phóng sôi nổi (HCM).
Nguồn: vdict.com

5.

0   4

Sôi nổi


tỏ ra có khí thế mạnh mẽ, hào hứng phát biểu rất sôi nổi sôi nổi bàn tán tỏ ra hăng hái, đầy nhiệt tình tr [..]
Nguồn: tratu.soha.vn


Thêm ý nghĩa của sôi nổi
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< lục địa vẻ >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa