Ý nghĩa của từ nữ sinh là gì:

nữ sinh nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 6 ý nghĩa của từ nữ sinh. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa nữ sinh mình

1.

3   4

nữ sinh


Học sinh nữ. | : ''Các '''nữ sinh''' đều mặc áo dài, trông rất đẹp rất duyên.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

2.

3   4

nữ sinh


dt. Học sinh nữ: Các nữ sinh đều mặc áo dài, trông rất đẹp rất duyên.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "nữ sinh". Những từ phát âm/đánh vần giống như [..]
Nguồn: vdict.com

3.

2   3

nữ sinh


dt. Học sinh nữ: Các nữ sinh đều mặc áo dài, trông rất đẹp rất duyên.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4.

2   4

Nữ sinh


học sinh nữ; phân biệt với nam sinh trường nữ sinh nữ sinh trung học
Nguồn: tratu.soha.vn

5.

2   4

nữ sinh


Nữ là chỉ con gái; sinh là chỉ học sinh hay sinh viên
Ẩn danh trên 2016-10-08

6.

1   3

nữ sinh


là học sinh đại học mặc áo dài rất duyên dáng
thanh thuy trên 2016-05-14


Thêm ý nghĩa của nữ sinh
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< nửa đêm o bế >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa