Ý nghĩa của từ năng lượng là gì:
năng lượng nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 7 ý nghĩa của từ năng lượng. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa năng lượng mình

1

0   0

năng lượng


(lý) Đại lượng lý học do khả năng sản xuất công của một hệ thống.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "năng lượng". Những từ phát âm/đánh vần giống n [..]
Nguồn: vdict.com

2

0   0

năng lượng


(lý) Đại lượng lý học do khả năng sản xuất công của một hệ thống.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

3

0   0

Năng lượng


đại lượng vật lí đặc trưng cho khả năng sinh ra công của một vật năng lượng nguyên tử xe chạy bằng năng lượng mặt trời
Nguồn: tratu.soha.vn

4

0   0

Năng lượng


Hết hiệu lực là dạng vật chất có khả năng sinh công, bao gồm nguồn năng lượng sơ cấp: than, dầu, khí đốt và nguồn năng lượng thứ cấp là nhiệt năng, đ [..]
Nguồn: thuvienphapluat.vn

5

0   0

năng lượng


Năng lượng là danh từ chỉ chung diễn tả một nguồn nguyên liệu để thúc đẩy làm việc cũng như hoạt động. Năng lượng ở đây có thể là nhiên liệu như xăng, dầu, hay năng lượng mặt trời,... những thứ có thể được chuyển hóa từ dạng này qua dạng kia để cung cấp năng lượng cho sự hoạt động.
nga - Ngày 11 tháng 10 năm 2018

6

0   1

Năng lượng


Năng lượng theo lý thuyết tương đối của Albert Einstein là một thước đo khác của lượng vật chất được xác định theo công thức liên quan đến khối lượng [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

7

0   2

năng lượng


Đại lượng vật lý học đo khả năng sản xuất công của một hệ thống.
Nguồn: vi.wiktionary.org


Thêm ý nghĩa của năng lượng
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< năm mươi thẹn mặt >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa