Ý nghĩa của từ lấp liếm là gì:

lấp liếm nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ lấp liếm. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa lấp liếm mình

1.

3   0

lấp liếm


Nói nhiều át lời người khác để che đậy lỗi mình : Cãi mẹ để lấp liếm tội bắt nạt em.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "lấp liếm". Những từ có ch [..]
Nguồn: vdict.com

2.

3   1

lấp liếm


Nói nhiều át lời người khác để che đậy lỗi mình. | : ''Cãi mẹ để '''lấp liếm''' tội bắt nạt em.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

3.

2   0

Lấp liếm


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
Nguồn: tratu.soha.vn   NSFW / 18+

4.

1   0

lấp liếm


Nói nhiều át lời người khác để che đậy lỗi mình : Cãi mẹ để lấp liếm tội bắt nạt em.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

5.

0   2

lấp liếm


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
Quang nguyen xún (Ngày 16 tháng 5 năm 2018)   NSFW / 18+

Thêm ý nghĩa của lấp liếm
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< trúng tủ trúng thực >>