Ý nghĩa của từ trúng thực là gì:
trúng thực nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ trúng thực. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa trúng thực mình

1

1   0

trúng thực


Ăn nhiều quá không tiêu hóa được.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "trúng thực". Những từ phát âm/đánh vần giống như "trúng thực": . trung thực trúng [..]
Nguồn: vdict.com

2

1   0

trúng thực


Ăn nhiều quá không tiêu hóa được.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

3

1   0

Trúng thực


ở trong tình trạng các hoạt động tiêu hoá của cơ thể bị rối loạn do ăn uống phải thức ăn có chất độc hoặc kém phẩm chất [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

4

1   1

Trúng thực


Ngộ độc thực phẩm hay còn được gọi tên thông dụng là ngộ độc thức ăn hay trúng thực là các biểu hiện bệnh lý xuất hiện sau khi ăn, uống và cũng là hi [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

5

0   2

trúng thực


Ăn nhiều quá không tiêu hóa được.
Nguồn: vi.wiktionary.org


Thêm ý nghĩa của trúng thực
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< lấp liếm lầm than >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa