Ý nghĩa của từ trúng tủ là gì:
trúng tủ nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ trúng tủ. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa trúng tủ mình

1

12   4

trúng tủ


Đúng với điều mình đoán trước (thtục). | : ''Đầu bài ra '''trúng tủ'''.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

7   5

trúng tủ


Đúng với điều mình đoán trước (thtục) : Đầu bài ra trúng tủ.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

3

3   2

Trúng tủ


(Khẩu ngữ) trúng vào những gì mình đã đoán trước và đã đặc biệt học kĩ, nắm vững để đi thi đề thi ra trúng [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

4

3   3

trúng tủ


Đúng với điều mình đoán trước (thtục) : Đầu bài ra trúng tủ.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "trúng tủ". Những từ phát âm/đánh vần giống như "trúng [..]
Nguồn: vdict.com


Thêm ý nghĩa của trúng tủ
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< lấm tấm lấp liếm >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa