Ý nghĩa của từ khuyết danh là gì:

khuyết danh nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 6 ý nghĩa của từ khuyết danh. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa khuyết danh mình

1.

11   5

Khuyết danh


không có tên tác giả, không biết tác giả là ai truyện Nôm khuyết danh tác phẩm khuyết danh
Nguồn: tratu.soha.vn

2.

10   6

khuyết danh


t. Thiếu tên tác giả: Bài thơ khuyết danh.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

3.

10   6

khuyết danh


Là Không biết tác giả các bài thơ, bài hát, tác phẩm là ai hết
Lê Anh Thư trên 2016-10-05

4.

13   12

khuyết danh


Thiếu tên tác giả. | : ''Bài thơ '''khuyết danh'''.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

5.

4   5

khuyết danh


Không biết ai là tác giả.
Lưu Hương trên 2014-07-24

6.

6   8

khuyết danh


t. Thiếu tên tác giả: Bài thơ khuyết danh.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "khuyết danh". Những từ có chứa "khuyết danh" in its definition in Vietnamese. Vietnamese [..]
Nguồn: vdict.com


Thêm ý nghĩa của khuyết danh
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< khuyên khuyển >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa