Ý nghĩa của từ Siêu thoát là gì:

Siêu thoát nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 7 ý nghĩa của từ Siêu thoát. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Siêu thoát mình

1.

2   1

siêu thoát


Vượt ra ngoài tục lệ thường.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2.

1   1

siêu thoát


1. t. Vượt ra ngoài tục lệ thường. 2. đg. Nh. Siêu độ.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

3.

1   1

Siêu thoát


Xem siêu sinh. Supramundane, unwordly; free from human bondage; lofty, exalted.
Nguồn: buddhismtoday.com

4.

0   0

Siêu thoát


"Siêu thoát" là một động từ mang ý nghĩa theo chiều hướng tâm linh. Được sử dụng dành cho linh hồn của những người đã mất đối với việc khi sau khi họ qua đời linh hồn của họ có được "siêu thoát" bay lên thiên đường hay xuống địa ngục.
 bao (Ngày 11 tháng 10 năm 2018)

5.

0   0

Siêu thoát


Siêu thoát có nghĩa linh hồn (vong) không tồn tại nữa mà theo kiếp luân hồi đã tồn tại dưới dạng hiện hữu vật chất như người, con vật. cây cối nào đó. Linh hồn được lên Thiên Đàng hoặc về cõi Tây Phương Cực Lạc thì vẫn là linh hồn
tản mạn (Ngày 23 tháng 8 năm 2017)

6.

1   2

siêu thoát


1. t. Vượt ra ngoài tục lệ thường. 2. đg. Nh. Siêu độ.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "siêu thoát". Những từ có chứa "siêu thoát" in its definition in Vietname [..]
Nguồn: vdict.com

7.

1   2

Siêu thoát


(linh hồn người chết) được lên cõi cực lạc, theo quan niệm của đạo Phật linh hồn được siêu thoát Đồng nghĩa: siêu thăng
Nguồn: tratu.soha.vn


Thêm ý nghĩa của Siêu thoát
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< Siêu thế gian trí Siêu việt >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa