Ý nghĩa của từ ăn khớp là gì:
ăn khớp nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ ăn khớp. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ăn khớp mình

1

0   0

ăn khớp


Rất khít vào với nhau. | : ''Mộng '''ăn khớp''' rồi'' | Phù hợp với. | : ''Kế hoạch ấy không '''ăn khớp''' với tình hình hiện tại.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

ăn khớp


đgt. 1. Rất khít vào với nhau: Mộng ăn khớp rồi 2. Phù hợp với: Kế hoạch ấy không ăn khớp với tình hình hiện tại.
Nguồn: vdict.com

3

0   0

ăn khớp


đgt. 1. Rất khít vào với nhau: Mộng ăn khớp rồi 2. Phù hợp với: Kế hoạch ấy không ăn khớp với tình hình hiện tại.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

0   0

Ăn khớp


khớp với nhau, gắn chặt lại với nhau mộng ăn khớp khớp, hợp với nhau, không có gì mâu thuẫn sổ sách phải ăn khớp với chứng từ l [..]
Nguồn: tratu.soha.vn


Thêm ý nghĩa của ăn khớp
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< ăn không ăn kiêng >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa