Ý nghĩa của từ à là gì:
à nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ à. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa à mình

1

0   0

à


. Ùa tới, sấn tới ồ ạt cùng một lúc. | :''Lũ trẻ '''à''' vào vườn.'' | Từ biểu thị ý hỏi thân mật để rõ thêm về điều gì đó. | :''Mới đó mà quê [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

à


1 đg. (id.). Ùa tới, sấn tới ồ ạt cùng một lúc. Lũ trẻ à vào vườn.2 I tr. (kng.; dùng ở cuối câu). Từ biểu thị ý hỏi thân mật để rõ thêm về điều g [..]
Nguồn: vdict.com

3

0   0

à


1 đg. (id.). Ùa tới, sấn tới ồ ạt cùng một lúc. Lũ trẻ à vào vườn. 2 I tr. (kng.; dùng ở cuối câu). Từ biểu thị ý hỏi thân mật để rõ thêm về điều g [..]
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

0   0

À


(Khẩu ngữ) từ biểu thị ý hỏi để rõ thêm về điều mình có phần ngạc nhiên vẫn còn ngủ đấy à? mai đã chủ nh [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

5

0   0

à


từ biểu thị sau khi mình hiểu ra một điều gì đó
like ha - Ngày 13 tháng 9 năm 2015


Thêm ý nghĩa của à
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< cảm động cấn >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa