Ý nghĩa của từ wear out là gì:
wear out nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ wear out Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa wear out mình

1

0   0

wear out


Trong tiếng Anh, cụm từ "wear out" có nghĩa là sử dụng một thứ gì đó cho đến khi nó hỏng
Ví dụ: She played the video so many times that she wore the tape out. (Cô ấy bật video nhiều lần đến nỗi là làm hỏng luôn cuộn phim)
nghĩa là gì - Ngày 14 tháng 8 năm 2019

Thêm ý nghĩa của wear out
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< từ fix enjoy it >>