Ý nghĩa của từ enjoy it là gì:
enjoy it nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ enjoy it Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa enjoy it mình

1

0   0

enjoy it


Trong tiếng Anh, cụm từ "enjoy it" có nghĩa là thưởng thức một thứ nào đó
Ví dụ 1: This is your beakfast, please enjoy it. (Đây là bữa sáng của bạn, hãy thưởng thức nó)
Ví dụ 2: The restaurant's space is great, enjoy it. (Không gian của nhà hàng rất tuyệt, hãy tận hưởng nó)
nghĩa là gì - Ngày 14 tháng 8 năm 2019

Thêm ý nghĩa của enjoy it
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< wear out scammer >>