Ý nghĩa của từ vl có là gì:
vl có nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ vl có Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa vl có mình

1

0   0

vl có


Từ "vl" ghi tắt của cụm từ "vãi lồn". Đây là một cụm từ mang tính chất tục tĩu được sử dụng khá phổ biến trong giới trẻ tại Việt Nam. Nó mang ý nghĩa là biểu thị thái độ ngạc nhiên, bất ngờ hay không nói nên lời trước một sự việc nào đó
la gi - Ngày 10 tháng 7 năm 2019

Thêm ý nghĩa của vl có
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< nn có ox bx >>