Ý nghĩa của từ nn có là gì:
nn có nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ nn có Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa nn có mình

1

0   0

nn có


Từ "nn" ghi tắt của cụm từ "ngủ ngon". Trong tiếng Việt đây là một cụm từ có thể đứng tách riêng một câu (kèm thêm các từ nhấn mạnh) nhằm mục đích chúc đối phương có một giấc ngủ ngon với giấc mơ đẹp. Từ ghi tắt này điowjc sử dụng rất phổ biến tại Việt Nam
la gi - Ngày 10 tháng 7 năm 2019

Thêm ý nghĩa của nn có
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< không fix vl có >>