Ý nghĩa của từ ox bx là gì:
ox bx nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ ox bx Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ox bx mình

1

0   0

ox bx


Đây là cụm từ viết tắt trong ngôn ngữ Việt Nam và được nhiều người sử dụng. Trong đó, từ "ox" là viết tắt của cụm "ông xã". Tương tự đó, "bx" là cụm viết tắt của từ "bà xã". Thay vì viết vạch toẹt ra, người ta thường gọi nhau trên văn bản hay cách xưng khi nhắn tin như vậy.
la gi - Ngày 10 tháng 7 năm 2019

Thêm ý nghĩa của ox bx
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< vl có sweet love >>