babbisun

Vote-up nhận được1608
Vote-down nhận được684
Điểm:925 (upvotes-downvotes)



0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấy



Định nghĩa (129)

1

172 Thumbs up   51 Thumbs down

bá đạo


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
babbisun - 00:00:00 UTC 23 tháng 7, 2013   NSFW / 18+

2

166 Thumbs up   38 Thumbs down

wtf


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
babbisun - 00:00:00 UTC 30 tháng 11, 1999   NSFW / 18+

3

141 Thumbs up   36 Thumbs down

gato


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
babbisun - 00:00:00 UTC 22 tháng 7, 2013   NSFW / 18+

4

132 Thumbs up   23 Thumbs down

cmnr


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
babbisun - 00:00:00 UTC 22 tháng 7, 2013   NSFW / 18+

5

78 Thumbs up   44 Thumbs down

dkm


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
babbisun - 00:00:00 UTC 24 tháng 7, 2013   NSFW / 18+

6

50 Thumbs up   42 Thumbs down

an nhiên


an nhiên thuộc từ loại tính từ chỉ tính cách.

theo gốc tiếng Hán Việt, "an" nghĩa là bình an, "nhiên" nghĩa là mặc nhiên. an nhiên nghĩa là cuộc sống bình an vốn có.
babbisun - 00:00:00 UTC 26 tháng 7, 2013

7

40 Thumbs up   21 Thumbs down

come up with


come up with là một cụm động từ tiếng Anh, có nghĩa là nghĩ ra, tìm ra một câu trả lời, tìm ra một khoản tiền, vv... Ví dụ: She came up with a new idea of increasing sales (cô ấy tìm ra ý tưởng mới để nâng cao doanh số bán hàng).
babbisun - 00:00:00 UTC 22 tháng 7, 2013

8

36 Thumbs up   18 Thumbs down

let it be


"let it be" là thành ngữ trong tiếng Anh, được lấy từ cụm đầy đủ "let it be as it may", được nói ra để khuyên người nào đó đừng làm gì cả, hãy mặc kệ cái gì đó như nó vốn có, khi người này cảm thấy có sự việc gì đó không ổn và muốn làm gì đó để thay đổi nó.

cách dùng tương tự được dùng cho người. ví dụ: let her be (mặc kệ cô ấy đi)
babbisun - 00:00:00 UTC 22 tháng 7, 2013

9

36 Thumbs up   30 Thumbs down

g9


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
babbisun - 00:00:00 UTC 23 tháng 7, 2013   NSFW / 18+

10

34 Thumbs up   35 Thumbs down

gato


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
babbisun - 00:00:00 UTC 22 tháng 7, 2013   NSFW / 18+