Ý nghĩa của từ cmnr là gì:
cmnr nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 52 ý nghĩa của từ cmnr. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa cmnr mình

1

132 Thumbs up   23 Thumbs down

cmnr


"cmnr" được dùng cực kì phổ biến bởi các bạn trẻ, nhất là dùng trong bình luận trên Facebook, nhắn tin điện thoại, chat yahoo, skype,...ví dụ: đúng cmnr/ chuẩn cmnr/ ngu cmnr,...vv...

đây là cách nói hơi tục, cmnr là 4 chữ cái đầu tiên của cụm "con mẹ nó rồi". và thường được nói lái bông đùa đi thành "chúng mình nhặt rau".

trong giao tiếp bằng hình thức nói, thì các bạn trẻ thường phát âm "cmnr" thành "cờ-mờ-nờ-rờ". ví dụ: chuẩn cờ mờ nờ rờ
babbisun - 00:00:00 UTC 23 tháng 7, 2013

2

102 Thumbs up   19 Thumbs down

cmnr


Chó mới nghĩ ra
Ren - 00:00:00 UTC 11 tháng 11, 2013

3

73 Thumbs up   24 Thumbs down

cmnr


Cmnr là một từ viết tất các bạn trẻ hiện nay thường xuyên sử dụng trên Facebook và các mạng xã hội, với những nghĩa sau đây:
+ chuẩn mẹ nó rồi
+ Chúng mình nhặt rau
+ chuẩn men nó rồi
+ chết mẹ nó rồi
vuvu - 00:00:00 UTC 22 tháng 7, 2013

4

65 Thumbs up   26 Thumbs down

cmnr


Chúc mừng năm rồng
Ẩn danh - 00:00:00 UTC 12 tháng 11, 2013

5

42 Thumbs up   12 Thumbs down

cmnr


Là 4 chữ cái đầu của cụm từ "Chuẩn mẹ nó rồi", có nghĩa là muốn chỉ một sự việc gì đó chính xác, chuẩn không cần chỉnh.
Các bạn trẻ dùng các chữ cái thế này thì sẽ đỡ thô tục hơn là viết cả 4 chữ ra.
lucyta - 00:00:00 UTC 31 tháng 7, 2013

6

50 Thumbs up   27 Thumbs down

cmnr


Cha muon noi ra
Ẩn danh - 00:00:00 UTC 1 tháng 9, 2013

7

41 Thumbs up   19 Thumbs down

cmnr


viết tắt của "con mẹ nó rồi". đặt sau một số tính từ, hoặc động từ để nhấn mạnh tính từ hoặc động từ đó (được coi là tục, bất lịch sự)

VD: đi cmnr, chết cmnr
hansnam - 00:00:00 UTC 30 tháng 7, 2013

8

49 Thumbs up   27 Thumbs down

cmnr


là những chữ cái đầu của tiếng lóng khá phổ biển trong giới trẻ hiện nay. Cụm từ đầy đủ là "Chuẩn mẹ nó rồi". Chỉ dùng khi giao tiếp, nói chuyện với bạn bè.
thanhthu - 00:00:00 UTC 31 tháng 7, 2013

9

36 Thumbs up   14 Thumbs down

cmnr


canh mẹ nấu rồi
Ẩn danh - 00:00:00 UTC 21 tháng 11, 2013

10

31 Thumbs up   11 Thumbs down

cmnr


cơm mẹ nấu rồi
dung - 00:00:00 UTC 23 tháng 9, 2013

11

29 Thumbs up   12 Thumbs down

cmnr


cào mặt nó ra
Ẩn danh - 00:00:00 UTC 24 tháng 9, 2013

12

24 Thumbs up   10 Thumbs down

cmnr


cười mệt não rồi
pool - 00:00:00 UTC 23 tháng 9, 2013

13

27 Thumbs up   16 Thumbs down

cmnr


là chữ tục: con mẹ nó rồi...
Yul ny - 00:00:00 UTC 21 tháng 9, 2013

14

17 Thumbs up   10 Thumbs down

cmnr


chả muốn nói ra
Ẩn danh - 00:00:00 UTC 15 tháng 10, 2013

15

12 Thumbs up   8 Thumbs down

cmnr


cuoi met nao roi
nhi - 00:00:00 UTC 23 tháng 9, 2013

16

14 Thumbs up   11 Thumbs down

cmnr


Cười mệt não rồi
Ẩn danh - 00:00:00 UTC 29 tháng 9, 2013

17

5 Thumbs up   5 Thumbs down

cmnr


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
John - 00:00:00 UTC 15 tháng 10, 2013   NSFW / 18+

18

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cmnr


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
nghiemcongphieu@gmai - 00:00:00 UTC 16 tháng 5, 2014   NSFW / 18+

19

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cmnr


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
phiêu - 00:00:00 UTC 16 tháng 5, 2014   NSFW / 18+

20

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cmnr


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
nga - 00:00:00 UTC 19 tháng 10, 2018   NSFW / 18+

21

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cmnr


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
vy vy - 00:00:00 UTC 6 tháng 1, 2017   NSFW / 18+

22

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cmnr


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
Phương Tiến - 00:00:00 UTC 22 tháng 8, 2014   NSFW / 18+

23

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cmnr


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
Lam - 00:00:00 UTC 29 tháng 4, 2015   NSFW / 18+

24

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cmnr


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
Ẩn danh - 00:00:00 UTC 20 tháng 5, 2015   NSFW / 18+

25

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cmnr


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
Momo - 00:00:00 UTC 23 tháng 12, 2015   NSFW / 18+

26

11 Thumbs up   13 Thumbs down

cmnr


cơm mẹ nấu rồi
dung - 00:00:00 UTC 23 tháng 9, 2013

27

1 Thumbs up   3 Thumbs down

cmnr


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
Ẩn danh - 00:00:00 UTC 9 tháng 10, 2013   NSFW / 18+

28

0 Thumbs up   2 Thumbs down

cmnr


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
Ẩn danh - 00:00:00 UTC 16 tháng 10, 2013   NSFW / 18+

29

1 Thumbs up   3 Thumbs down

cmnr


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
Ẩn danh - 00:00:00 UTC 8 tháng 11, 2013   NSFW / 18+

30

1 Thumbs up   3 Thumbs down

cmnr


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
Ẩn danh - 00:00:00 UTC 20 tháng 11, 2013   NSFW / 18+

31

2 Thumbs up   4 Thumbs down

cmnr


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
chi - 00:00:00 UTC 25 tháng 12, 2013   NSFW / 18+

32

1 Thumbs up   3 Thumbs down

cmnr


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
Chuẩn cmnr - 00:00:00 UTC 27 tháng 1, 2014   NSFW / 18+

33

0 Thumbs up   2 Thumbs down

cmnr


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
killlme - 00:00:00 UTC 13 tháng 8, 2014   NSFW / 18+

34

9 Thumbs up   12 Thumbs down

cmnr


con mèo nó rên
pika - 00:00:00 UTC 12 tháng 9, 2013

35

10 Thumbs up   13 Thumbs down

cmnr


cuoi met nao rui
Ẩn danh - 00:00:00 UTC 22 tháng 9, 2013

36

0 Thumbs up   3 Thumbs down

cmnr


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
cmnr - 00:00:00 UTC 10 tháng 10, 2013   NSFW / 18+

37

0 Thumbs up   3 Thumbs down

cmnr


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
krem - 00:00:00 UTC 21 tháng 10, 2013   NSFW / 18+

38

0 Thumbs up   3 Thumbs down

cmnr


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
dow - 00:00:00 UTC 2 tháng 11, 2013   NSFW / 18+

39

1 Thumbs up   4 Thumbs down

cmnr


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
cmnr - 00:00:00 UTC 23 tháng 11, 2013   NSFW / 18+

40

9 Thumbs up   12 Thumbs down

cmnr


cười mệt não rùi
Jenny NguYễn - 00:00:00 UTC 9 tháng 2, 2014

41

7 Thumbs up   11 Thumbs down

cmnr


cút mẹ nó rồi
Ẩn danh - 00:00:00 UTC 11 tháng 9, 2013

42

6 Thumbs up   10 Thumbs down

cmnr


cuoi met nao rui
bobi - 00:00:00 UTC 25 tháng 9, 2013

43

5 Thumbs up   9 Thumbs down

cmnr


cuoi met nao roi
Ẩn danh - 00:00:00 UTC 27 tháng 9, 2013

44

5 Thumbs up   9 Thumbs down

cmnr


cần một ngày rỗi
zZzhoangzZz - 00:00:00 UTC 14 tháng 11, 2013

45

6 Thumbs up   11 Thumbs down

cmnr


cười mệt não rồi
Ẩn danh - 00:00:00 UTC 23 tháng 9, 2013

46

9 Thumbs up   16 Thumbs down

cmnr


chung may ngu roi
Ẩn danh - 00:00:00 UTC 11 tháng 8, 2013

47

2 Thumbs up   9 Thumbs down

cmnr


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
padaovip1123 - 00:00:00 UTC 28 tháng 12, 2013   NSFW / 18+

48

7 Thumbs up   15 Thumbs down

cmnr


Cac me nuoi ruoi
nhung - 00:00:00 UTC 2 tháng 9, 2013

49

4 Thumbs up   12 Thumbs down

cmnr


cút mẹ nó rồi
Ẩn danh - 00:00:00 UTC 11 tháng 9, 2013

50

3 Thumbs up   11 Thumbs down

cmnr


cơm mắm nguội rồi
Ẩn danh - 00:00:00 UTC 16 tháng 10, 2013

51

5 Thumbs up   14 Thumbs down

cmnr


cười mệt não rồi
duypham0508 - 00:00:00 UTC 5 tháng 10, 2013

52

4 Thumbs up   17 Thumbs down

cmnr


cắn mông nó rầu
Ẩn danh - 00:00:00 UTC 3 tháng 10, 2013
<< cafe racer p r >>