Minhthuy123

Geboortedatum:1988-03-02
Woonplaats:Hà Nội
Vote-up nhận được1039
Vote-down nhận được658
Điểm:380 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (185)

1

95 Thumbs up   44 Thumbs down

boss


là danh từ trong tiếng anh nghĩa là:
sếp, ông chủ..
ví dụ I'll ask my boss if I can have the day off. tôi sẽ hỏi sếp liệu tôi có thể có ngày nghỉ không
ví dụ the new boss at IBM
Minhthuy123 - 00:00:00 UTC 30 tháng 11, 1999

2

55 Thumbs up   32 Thumbs down

miss you


là cụm từ kết hợp từ động từ miss nghĩa là nhớ và tân ngữ you là bạn, em. Câu này nghĩa là nhớ em.
ví dụ i miss you so much có nghĩa là anh nhớ em rất nhiều.
Minhthuy123 - 00:00:00 UTC 2 tháng 8, 2013

3

53 Thumbs up   7 Thumbs down

e mc2


là phương trình nổi tiếng của nhà vật lý học Eistein .Công thức này cho ta thấy mối tương quan giữa khối lượng và năng lượng.Trong đó
E: năng lượng
m: khối lượng
c: tốc độ ánh sáng trong chân ko (c~3.10^8 m/s)

Đây là công thức được rút ra từ thuyết tương đối của Anhxtanh. Công thức này có nghĩa là một hạt có khối lượng m bất kì đều có năng lượng nghỉ là : mc^2.
Minhthuy123 - 00:00:00 UTC 2 tháng 8, 2013

4

48 Thumbs up   17 Thumbs down

stand by me


bên cạnh tôi, ủng hộ tôi, giúp đỡ tôi, làm bạn với tôi...trong những tình huống khó khăn.ví dụ her famous song, ‘Stand by your man’ có nghĩa là bài hát nổi tiếng của cô ấy _bên cạnh người đàn ông của bạn
Minhthuy123 - 00:00:00 UTC 29 tháng 7, 2013

5

46 Thumbs up   45 Thumbs down

just for you


là cụm từ trong tiếng anh có nghĩa là chỉ dành cho em, dành riên em.
ví dụ my love is just for you có nghĩa là tình yêu của anh chỉ dành riêng cho em thôi.
this gift is just for you
Minhthuy123 - 00:00:00 UTC 2 tháng 8, 2013

6

39 Thumbs up   38 Thumbs down

what are you doing


là câu hỏi trong tiếng anh nghĩa là bạn đang làm gì đấy.
ví dụ what are you do ing, Tom now , i am reading book, nghĩa là Tom, bây giờ bạn đang làm gì đấy?. tôi đang đọc sách
Minhthuy123 - 00:00:00 UTC 24 tháng 7, 2013

7

39 Thumbs up   21 Thumbs down

edit


là động từ trong tiếng anh có nghĩa là.
. biên tập lại, chuẩn bị cho các bài viết , sách được xuất bạn bằng việc sửa lỗi, chỉnh sửa ..vv
I know that this draft text will need to be edited.
Minhthuy123 - 00:00:00 UTC 30 tháng 11, 1999

8

34 Thumbs up   27 Thumbs down

môi hở răng lạnh


môi mà hở thì răng sẽ lạnh là câu thành ngữ chỉ những người thân thuộc phải che chở cho nhau nếu không sẽ gây tổn hại, thiệt hại cho nhau mà thôi ví như môi mất thì răng sẽ bị lạnh
Minhthuy123 - 00:00:00 UTC 30 tháng 11, 1999

9

33 Thumbs up   30 Thumbs down

body


là danh từ trong tiếng anh.
1. cơ thể..
ví dụ His whole body was trembling. toàn bộ cơ thể anh ta đang run rẩy.
2.phần thân người.
ví dụ He has a large body, but thin legs. anh ta có phần thân người lớn nhưng chân gầy.
Minhthuy123 - 00:00:00 UTC 30 tháng 11, 1999

10

30 Thumbs up   34 Thumbs down

anti


là giới từ trong tiếng anh nghĩa là nếu bạn anti ai đó hoặc là cái gì tức bạn không thích hay không đồng ý với người đó hay thứ đó.
ví dụ They're completely anti the new proposals. nghĩa là họ hoàn toàn không đồng ý với các đề xuất mới
Minhthuy123 - 00:00:00 UTC 30 tháng 11, 1999