CaoHaMy2006

Vote-up nhận được4
Vote-down nhận được8
Điểm:-5 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (2)

1

0 Thumbs up   4 Thumbs down

dog


Trong tiếng Anh, "dog" tức là con chó (chó).
CaoHaMy2006 - 00:00:00 UTC 30 tháng 11, 1999