Ý nghĩa của từ tl.hiệu trưởng là gì:
tl.hiệu trưởng nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ tl.hiệu trưởng Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa tl.hiệu trưởng mình

1

3   3

tl.hiệu trưởng


tl là viết tắt của thừa lệnh hiệu trưởng nghĩa là hiệu trưởng giao cho trưởng các đơn vị, cán bộ phụ trách dưới mình một cấp ký những văn bản mà lẽ ra hiệu trưởng phải ký ( chủ yếu là những văn bản hành chính thông thường).
Minhthuy123 - Ngày 30 tháng 7 năm 2013

Thêm ý nghĩa của tl.hiệu trưởng
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< td uber >>