Ý nghĩa của từ sweet love là gì:
sweet love nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ sweet love Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa sweet love mình

1

0   0

sweet love


Nghĩa của cụm từ: tình yêu ngọt ngào.
Ví dụ 1: Tôi nhìn thấy tình yêu ngọt ngào từ hai người khuyết tật và điều đó làm tôi xúc động. (I can see the sweet love from two those disable person and that make me touched).
Ví dụ 2: Ôi thật là một tình yêu ngọt ngào. (Oh what a sweet love).
la gi - Ngày 10 tháng 7 năm 2019

Thêm ý nghĩa của sweet love
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< ox bx my honey >>