Ý nghĩa của từ my honey là gì:
my honey nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ my honey Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa my honey mình

1

0   0

my honey


"honey" ngoài nghĩa trong tiếng Việt là "mật ong", nó còn là cách mà một người gọi người yêu, vợ/chồng của mình.
Ví dụ: Ôi yêu em, anh thật sự rất biết ơn vì những gì em đã làm cho anh. (Oh my honey, I really appreciate for what you have done for me).
la gi - Ngày 10 tháng 7 năm 2019

Thêm ý nghĩa của my honey
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< sweet love if you don't mind >>