Ý nghĩa của từ phong thái là gì:
phong thái nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ phong thái. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa phong thái mình

1

11   5

phong thái


những nét đặc trưng (thường là tốt đẹp) biểu hiện qua dáng đi, cử chỉ, điệu bộ của một người phong thái ung dung có phong th&aacut [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

2

8   4

phong thái


Phong cách và thái độ. | (Xem từ nguyên 1). | : '''''Phong thái''' nho nhã.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

6   4

phong thái


Phong cách và thái độ (cũ): Phong thái nho nhã.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

5   6

phong thái


Phong cách và thái độ (cũ): Phong thái nho nhã.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "phong thái". Những từ có chứa "phong thái" in its definition in Vietnamese. Vietnamese [..]
Nguồn: vdict.com

5

1   6

phong thái


ākāra (nam)
Nguồn: phathoc.net


Thêm ý nghĩa của phong thái
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< nghí ngoáy nghề ngỗng >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa