Ý nghĩa của từ phiếm là gì:
phiếm nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ phiếm. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa phiếm mình

1

13   8

phiếm


t. ph. Không thiết thực, không có mục đích: Chuyện phiếm; Chơi phiếm.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

2

12   9

phiếm


Ph. Không thiết thực, không có mục đích. | : ''Chuyện '''phiếm'''.'' | : ''Chơi '''phiếm'''.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

10   11

phiếm


t. ph. Không thiết thực, không có mục đích: Chuyện phiếm; Chơi phiếm.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "phiếm". Những từ phát âm/đánh vần giống như "phiế [..]
Nguồn: vdict.com

4

9   10

phiếm


(trò chuyện, chơi đùa) chung chung, không thiết thực, không đâu vào đâu ngồi chuyện phiếm với nhau nói phiếm
Nguồn: tratu.soha.vn


Thêm ý nghĩa của phiếm
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< phin phiền nhiễu >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa