Ý nghĩa của từ phản xạ là gì:
phản xạ nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 12 ý nghĩa của từ phản xạ. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa phản xạ mình

1

13   8

phản xạ


Phản ứng của cơ thể qua trung ương thần kinh để trả lời kích thích của bên ngoài. | : ''Thử '''phản xạ''' của mắt.'' | : '''''Phản xạ''' có điều kiện. (' [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

9   4

phản xạ


giup cơ thể thích nghi với môi trường
huy - Ngày 09 tháng 12 năm 2013

3

6   4

phản xạ


phản ứng theo quy luật của cơ thể động vật đối với các kích thích bên ngoài và bên trong vung tay theo phản xạ
Nguồn: tratu.soha.vn

4

2   2

phản xạ


Trong chuyển động sóng, phản xạ là hiện tượng sóng khi lan truyền tới bề mặt tiếp xúc của hai môi trường bị đổi hướng lan truyền và quay trở lại môi t [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

5

1   1

phản xạ


thích nghi với môi trường sống rôi gì vậy
linh - Ngày 07 tháng 12 năm 2017

6

1   1

phản xạ


thích nghi với môi trường sống rôi gì vậy
linh - Ngày 07 tháng 12 năm 2017

7

5   6

phản xạ


I. đgt. (Hiện tượng) truyền ngược trở lại các sóng, các tia sáng theo một phương khác, do gặp một phân chia giữa hai môi trường: gương phản xạ sự phản xạ của ánh sáng. II. dt. Phản ứng của cơ thể qua trung ương thần kinh để trả lời kích thích của bên ngoài: thử phản x [..]
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

8

3   4

phản xạ


phản ứng của cơ thể trả lời lại tác động của các kích thích phát sinh từ bên ngoài hoặc bên trong cơ thể được thực hiện bởi hệ thần kinh trung ương. PX thường được kết thúc dưới dạng sự co của cơ hoặc sự tiết của các tuyến. Thông qua PX, hệ thần kinh của độn [..]
Nguồn: yhvn.vn

9

2   3

phản xạ


giúp cơ thể thích nghi với môi trường
55555 - Ngày 09 tháng 12 năm 2013

10

2   3

phản xạ


Phản xạ có thể là:
Nguồn: vi.wikipedia.org

11

3   7

phản xạ


giúp cho hoạt đông của cơ thể trả lời các kích thích của môi trường qua nhiều lần để đạt hiệu qả tốt hơn
kute - Ngày 15 tháng 10 năm 2013

12

2   9

phản xạ


I. đgt. (Hiện tượng) truyền ngược trở lại các sóng, các tia sáng theo một phương khác, do gặp một phân chia giữa hai môi trường: gương phản xạ sự phản xạ [..]
Nguồn: vdict.com


Thêm ý nghĩa của phản xạ
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< phất phơ lắc >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa