Ý nghĩa của từ minh họa là gì:
minh họa nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ minh họa. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa minh họa mình

1

7   6

minh họa


Minh hoạ. | Làm rõ thêm, sinh động thêm nội dung của tác phẩm văn học hoặc của bản trình bày, bằng hình vẽ hoặc những hình thức dễ thấy, dễ hiểu, dễ [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

9   8

minh họa


minh hoạ đg. Làm rõ thêm, sinh động thêm nội dung của tác phẩm văn học hoặc của bản trình bày, bằng hình vẽ hoặc những hình thức dễ thấy, dễ hiểu, dễ cảm. Vẽ tranh minh hoạ truyện ngắn. Buổi nói chuyện có chiếu phim minh hoạ.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

3

6   5

minh họa


minh họa la giai thich no mot cach de hieu nhat
my name hoa - Ngày 25 tháng 8 năm 2015

4

6   6

minh họa


minh hoạ đg. Làm rõ thêm, sinh động thêm nội dung của tác phẩm văn học hoặc của bản trình bày, bằng hình vẽ hoặc những hình thức dễ thấy, dễ hiểu, dễ [..]
Nguồn: vdict.com


Thêm ý nghĩa của minh họa
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< ma túy mã hóa >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa