Ý nghĩa của từ ma túy là gì:
ma túy nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 6 ý nghĩa của từ ma túy. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ma túy mình

1

6   3

ma túy


Ma tuý. | Tên gọi chung các loại chất kích thích, dùng nhiều thành nghiện như thuốc phiện, hêrôin. | : ''Nạn ma tuý.'' | : ''Không nên tiêm chích ma tuý.'' | : ''Buô [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

4   1

ma túy


ma tuý dt. Tên gọi chung các loại chất kích thích, dùng nhiều thành nghiện như thuốc phiện, hêrôin: nạn ma tuý không nên tiêm chích ma tuý buôn bán ma tuý là phạm [..]
Nguồn: vdict.com

3

4   1

Ma túy


Chất lấy từ cây thuốc phiện, cây cần sa mà khi thâm nhập vào cơ thể sẽ gây trạng thái khác lạ cho người dùng.
Nguồn: lamlaw.vn

4

3   2

ma túy


ma tuý dt. Tên gọi chung các loại chất kích thích, dùng nhiều thành nghiện như thuốc phiện, hêrôin: nạn ma tuý không nên tiêm chích ma tuý buôn bán ma tuý là phạm [..]
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

5

0   0

ma túy


Ma túy là chất có hại ...hết..................
dan ong - Ngày 20 tháng 4 năm 2017

6

0   0

ma túy


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
agìnốmôtô - Ngày 20 tháng 4 năm 2017   NSFW / 18+

Thêm ý nghĩa của ma túy
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< lủng củng minh họa >>