Ý nghĩa của từ mọi là gì:
mọi nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 9 ý nghĩa của từ mọi. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa mọi mình

1

17   10

mọi


Mọi rợ - ác ôn, bẩn thỉu, bần tiện, mang ý nghĩa khinh miệt
Ẩn danh - Ngày 20 tháng 9 năm 2015

2

12   7

mọi


Từ những định nghĩa từ " mọi " trên đây,tôi nghi ngờ từ "mọi người " trong ngôn ngữ Việt hiện nay bắt nguồn từ cách gọi,cách nói chuyện của người Tây phương ám chỉ một nhóm người bản địa thuở mới lấn chiếm thuộc địa...và lâu dần ăn sâu vào ngôn ngữ Việt," Chúng ta" là cách thể hiện văn minh và tự chủ nhất.
Nguyễn Gianh - Ngày 20 tháng 8 năm 2016

3

8   6

Mọi


dt. 1. Từ ngữ có tính chất kỳ thị chủng tộc, trước đây (thời thực dân phong kiến) dùng để chỉ một số dân tộc được coi là chưa văn minh như dân tộc Kinh (nhất là thuộc vùng Tây Nguyên). 2. thgtục, khng. Đầy tớ: làm mọi không công Tên gọi một nhóm nhỏ của dân tộc M [..]
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

9   8

mọi


Người dân tộc thiểu số, văn hoá và đời sống còn lạc hậu (hàm ý khinh miệt, theo quan điểm kì thị dân tộc thời phong kiến, thực dân). | . Đầy tớ (hàm [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

5

8   7

Mọi


từ dùng để chỉ người dân tộc thiểu số có văn hoá và đời sống còn lạc hậu với ý khinh miệt (theo quan điểm kì th [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

6

0   0

mọi


Mọi người nghĩa là nhiều người...chứ có con cật gì mà nghĩ nhiều ....xàm lồn....
Ẩn danh - Ngày 04 tháng 6 năm 2019

7

7   8

Mọi


dt. 1. Từ ngữ có tính chất kỳ thị chủng tộc, trước đây (thời thực dân phong kiến) dùng để chỉ một số dân tộc được coi là chưa văn minh như dân tộc K [..]
Nguồn: vdict.com

8

18   21

mọi


từ mọi có nguồn gôc từ từ "moih" hoặc "t'moih" hoặc " tơ moih"... được dùng để chỉ người hoặc tự xưng chính mình. đó là tiếng một số dân tộc thiểu số. Người kinh thấy người thiểu số tự xưng là "moih" hoặc "t'moi" hoặc " tơ moih" nên dùng từ "moi" (người kinh không nói âm h ở mũi nên bỏ luôn) để chỉ lại họ. Nghĩa ban đầu nghe cũng hay nhưng vì sự kỳ thị mà ngày nay người không dám dùng từ này chỉ đồng bào dân tộc thiểu số nữa.
mylinh - Ngày 03 tháng 6 năm 2015

9

5   11

mọi


1 d. 1 Người dân tộc thiểu số, văn hoá và đời sống còn lạc hậu (hàm ý khinh miệt, theo quan điểm kì thị dân tộc thời phong kiến, thực dân). 2 (kng.). Đầy tớ (hàm ý phải phục vụ một cách vô nghĩa). Làm mọi không công. 2 d. (dùng phụ trước d.). 1 Từ chỉ số lượng không x [..]
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de


Thêm ý nghĩa của mọi
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< thất cơ mọn >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa