Ý nghĩa của từ hpbd to me là gì:
hpbd to me nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ hpbd to me Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa hpbd to me mình

1

0   0

hpbd to me


Trong tiếng Anh, "hpbd" ghi tắt của cụm từ "happy birthday", nghĩa là "chúc mừng sinh nhật". Như vậy, thay vì "chúc mừng sinh nhật đến bạn" (hpbd to you) thì trong một số trường hợp như đón sinh nhật một mình, tự gửi lời chúc đến bản thân thì sử dụng "hpbd to me" (chúc mừng sinh nhật đến tôi)
Ví dụ: Today my parents are busy so I have to organize my birthday. Happy birthday to me!
nghĩa là gì - Ngày 14 tháng 5 năm 2019

Thêm ý nghĩa của hpbd to me
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< ojt iuu >>