Ý nghĩa của từ ojt là gì:
ojt nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ ojt Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ojt mình

1

3   3

ojt


OJT ghi tắt của cụm từ "On the Job Training", là một phương pháp đào tạo người lao động hoặc nhân viên. Họ sẽ được hướng dẫn để thực hiện công việc của mình trong thực tế. Các phương pháp OJT là: huấn luyện, phương pháp kèm cặp, phương pháp luân chuyển công việc, đào tạo hướng dẫn công việc, học nghề. OJT theo mô hình học thông qua làm việc nên được xem rất thuận lợi cho cả người lao động và tổ chức
nghĩa là gì - Ngày 11 tháng 5 năm 2019

Thêm ý nghĩa của ojt
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Đặng Minh Quy hpbd to me >>