Ý nghĩa của từ iuu là gì:
iuu nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ iuu Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa iuu mình

1

0   0

iuu


IUU ghi tắt của cụm từ "illegal, unreported and unregulated fishing", nghĩa là bất hợp pháp, không có báo cáo và không được quản lý. Đây là hoạt động đánh bắt cá bừa bãi mà tại châu Âu phải triển khai "Quy định IUU" để phòng ngừa, ngăn chặn và loại bỏ kịp thời những hành động đánh bắt cá IUU. Và kế hoạch này đã được EC (Ủy ban châu Âu); FAO (Tổ chức nông lương của Liên hiệp quốc); Hội đồng châu Âu thông qua (29/9/2008) và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/1/2010
nghĩa là gì - Ngày 14 tháng 5 năm 2019

Thêm ý nghĩa của iuu
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< hpbd to me occupational therapy >>