Ý nghĩa của từ hoài niệm là gì:
hoài niệm nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 7 ý nghĩa của từ hoài niệm. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa hoài niệm mình

1

29   10

hoài niệm


(Văn chương) nhớ về, nghĩ về những gì đã qua hoài niệm về quá khứ
Nguồn: tratu.soha.vn

2

15   6

hoài niệm


. Tưởng nhớ về những gì qua đi đã lâu. | : '''''Hoài niệm''' về quá khứ xa xăm.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

11   3

hoài niệm


nhớ tới nhũng kí ức buồn
anh - Ngày 27 tháng 12 năm 2013

4

9   3

hoài niệm


đg. (vch.). Tưởng nhớ về những gì qua đi đã lâu. Hoài niệm về quá khứ xa xăm.
Nguồn: vdict.com

5

9   7

hoài niệm


Hoài niệm (tiếng Anh: Nostalgia, tiếng Pháp: Nostalgie) là một cảm xúc, đôi khi là một tình trạng bệnh lý liên quan đến sự khao khát những gì thuộc về quá khứ [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

6

6   6

hoài niệm


đg. (vch.). Tưởng nhớ về những gì qua đi đã lâu. Hoài niệm về quá khứ xa xăm.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

7

7   8

hoài niệm


Nhớ về những kỉ niệm đã qua.
Quốc đông - Ngày 21 tháng 10 năm 2014


Thêm ý nghĩa của hoài niệm
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< hoa lệ hoảng sợ >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa