Ý nghĩa của từ hữu xạ tự nhiên hương là gì:
hữu xạ tự nhiên hương nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 7 ý nghĩa của từ hữu xạ tự nhiên hương. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa hữu xạ tự nhiên hương mình

1

24   3

hữu xạ tự nhiên hương


Sống tốt, làm việc tốt, làm việc giỏi sẽ nổi tiếng. Không cần thông báo quảng cáo,tô vẽ trang điểm. Giống như: Ngọc sáng nó tự sáng. Không cần phải soi đèn, thắp nến vào nó.
lục Văn Lưu - Ngày 13 tháng 6 năm 2015

2

16   10

hữu xạ tự nhiên hương


Làm việc tốt việc thiện thì người khác sẽ biết chứ mình không cần phải nói ra
Ẩn danh - Ngày 30 tháng 3 năm 2014

3

11   9

hữu xạ tự nhiên hương


Có chất thơm thì tự nhiên có mùi thơm. Ngb. Có tài thì tự nhiên có người biết đến.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

4   4

hữu xạ tự nhiên hương


Có chất thơm thì tự nhiên có mùi thơm. Ngb. Có tài thì tự nhiên có người biết đến.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "hữu xạ tự nhiên hương". Những từ [..]
Nguồn: vdict.com

5

0   1

hữu xạ tự nhiên hương


Có đức tự nhiên thơm....
Câu nói nhiều hàm ý khác nhau
Ẩn danh - Ngày 13 tháng 10 năm 2017

6

0   1

hữu xạ tự nhiên hương


Nghĩa đen; xạ hương là con chồn hương, rất khó thấy, thường nấp kín trong bụi, nhưng hể có nó là có mùi rất thơm
Ẩn danh - Ngày 29 tháng 9 năm 2017

7

6   9

hữu xạ tự nhiên hương


Có chất thơm thì tự nhiên có mùi thơm. | Nói người (hay vật thể) có tài (hoặc có chất lượng tốt) thì tự nhiên có người biết đến.
Nguồn: vi.wiktionary.org


Thêm ý nghĩa của hữu xạ tự nhiên hương
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< hữu tính rỉa ráy >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa