Ý nghĩa của từ bơ phẹt là gì:
bơ phẹt nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ bơ phẹt Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa bơ phẹt mình

1

5   2

bơ phẹt


Một cách viết của giới trẻ thay cho từ "perfect". Có nghĩa là hoàn hảo, tuyệt vời. Cách viết này dựa trên cách phát âm của từ mà giới trẻ dùng trong các cuộc nói chuyện, hay viết bình luận trên các trang mạng xã hội. Từ này không được dùng trong các văn bản chính thống.
bao - Ngày 03 tháng 10 năm 2018

Thêm ý nghĩa của bơ phẹt
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< make up happy ending >>